Yuva Danışmanlık Yönetim Hizmetlerimiz

Site sakinlerinin memnuniyeti ve emlak değerini artıracak, bilgi, tecrübe ve beceri ile biz Yuva Yönetim ve Danışmalık olarak site kat maliklerine hizmet vermekteyiz.

Profesyonel apartman ve site yöneticiliği: kanunlar çerçevesinde kat malikleri genel kurulunca seçilmiş ve yetkilendirilmiş yönetim/ denetim kurulları ile diyalog içinde ve yönetim kurullarının aldığı kararlar doğrultusunda kat maliklerinin taleplerini yerine getirerek sitede Hızırlı bir yaşam sağlanması için idari ve mali hususları yöneten bir yandan da değerini arttırmak için sunulan hizmetleri içerir.

Saha yöneticileri apartmanların ve sitelerin günlük işleyişi ile alakalı her işten sorumludur ve bir talep ya da şikayet var ise konuyu takip edip sonuçlandırır. Ayrıca var ise apartman ve site çalışanlarının çalışma programlarını düzenler ve denetimini yapar. Saha müfettişi ise kendisine verilen kontrol listesi doğrultusunda teftiş yapar ve operasyon müdürüne rapor sunar. Bu rapor doğrultusunda yapılacak işler proje takime girer ve saha yöneticisine eksiklikler hakkında bilgi verilir. Konu çözüme ulaşana kadar takibi yapılır.

Biz Yuva Danışmanlık olarak, şuan iki yıl süredir devam eden on üç apartmana hizmet vermekteyiz. Güvenlik, temizlik, teknik ve idari işlemlerden oluşan dört temel hizmetini hukuki, mali ve sosyal boyut çerçevesi ile birlikte hizmetlerimizi sağlıyoruz.

Kat mülkiyet yönetimi çağrı, toplantı,oylama, karara varma süreçlerini uygun bir şekilde yürütememesi ve hukuki değerde evrak-arşiv oluşturulamamasından sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Site yönetimlerini, bazı malikler hobi, bazı müteahhitler angarya, gelip gelip geçici işler olarak görürler ve siteler konuya hakim olmayan adayların yokluktan dolayı yönetime gelmesi ile sakinler memnuniyetsizlikten ve emlak değer kaybı yaşamaya başlarlar.

Yapılan yeni bir binada Kat mülkiyeti kanunun 73. Madde hükmünde “geçici yönetimden” bahsedilmektedir. Burada bahsedilen geçici yönetim inşaattan maliklerin oturuma geçiş süresincedir. Burada yönetimin amaca uygunluk açısından çok önemli bir yere sahiptir. Projeler imalat-pazarla ile ticari sürecini yürütürken marka anlamında bu anlamında bu süreci site yönetimi taşır. Yapılan profesyonel site yönetimi emlak değer kaybını önler ve emlaklar da değer artışı ile birlikte maliklerin memnuniyeti sağlar.

Biz burada kat site yönetiminde hukuki, mali, idari ve sosyal sorumluluğunu, hakim karşısına çıkmayı göze alabilecek, denetçilerimize hesap verilebilir bir şekilde raporlama yapılabilecek, kat maliklerinin sosyal anlamda memnuniyetini sağlayabilecek ve ticari açıdan proje sahibini ve maliklerin emlak değeri arttırabilecek bir şekilde; çok boyutlu olarak site yönetimi yapısal hizmet ve organizasyonu hakkında alınan eğitimler, sertifikalar ve sürekli alanında bilgi güncellemesi sağlayan, alanında uzman kişiler; Gayrimenkul danışanlığı, Avukat, Jeoloji mühendisi, İşletmeci, elektirik teknikeri ve site yönetimi profesyonelleri ile oluşan bir ekibiz.

HİZMETLERİMİZ

 • Kuruluş ve Organizasyon

Yeni kurulacak sitelerde vergi dairesi, noter ve SGK işlemlerinin yapılması.
Sitenin elektrik, su, doğal gaz vb. kurumlardaki abonelik işlemlerinin yapılması.
Site sakinlerine duyuru ve bilgilendirme sağlanarak sitenin sağlıklı bir şekilde yaşama başlamasını sağlamak.
Site yaşamının anayasası olan yönetim planının talep halinde hazırlanması.

 •  SGK İşlemleri

Apartman ve site SGK sicil kayıt işlemleri.
Personel işe giriş/çıkış işlemleri için SGK bildirimleri.

 •  Aidat Takibi, Telefonla Hatırlatma

İşletme projesi neticesinde aidatların yönetim planı ve 634 sayılı KMK çerçevesinde paylandırılması.
Kullanmakta olduğumuz yazılım üzerinden belirlenmiş aidatların/ek ödemelerin her ay otomatik şekilde borçlandırılarak anlık ödeme takibinin yapılması.

Aidat ödenmesini aksatan sakinlerin periyodik zamanlarda listesini sistemden çekerek call center tarafından takibi, aidatların saha yöneticileri tarafından sakinlerden talep edilmesi.

Yönetim kurulunun talepleri doğrultusunda aidat takip listesi.

 •  Muhasebe Hizmeti

Apartman ve site için ödeme ve tahakkuk esaslı resmi muhasebenin otomasyon sistemi üzerinde işlenmesi.
Kat malikleri genel kurulunca onaylanmış işletme projesine sadık kalarak belirlenmiş bütçe dahilinde finansal gelir ve gider dengesinin sağlanması.

Banka işlemlerinin takibi ve resmi hesaplarla ve işletme defterine işlenmesi.

Özel otomasyon sistemimiz ile bankaya yatırılan aidat ve diğer belgelerin sisteme anlık olarak işlenmesi.

Özel otomasyon sistemi üzerinden apartman ve site sakinleri; bilgisayarlardan ve mobil cihazlardan aidat borç takibi ve ödemelerini yapabilmesi.
Mono otomasyon sitemi üzerinden yönetim kurulu, denetim kurulu ve istenirse apartman ve site sakinleri tarafından şeffaflık adına mali tabloların yayımlanması ve denetlenmesi.

 • İşletme Defterinin Kayıtları

İşletme defterinin notere onaylatılması.
Finansal her tip işleme kayıtlarının deftere işlenmesi.
Noter kanalıyla her yıl defter açılış ve kapanışlarının onaylatılması.

 • Teknik Bakım Onarım Hizmetleri Tedariki

Apartman ve sitelere ait tüm teknik alt/üst yapının makine parkurlarının, ortak alanlarının ve soysak tesislerin periyodik bakımı, onarımı, tadilatı.
Piyasa araştırılması yaparak profesyonel firmaların araştırılması, kullanılan malzemeler hakkında bilgi alınması.
Referans araştırması yaparak yapılan işin kalitesi hakkında bilgi edinilmesi rapor hazırlanması.
En iyi 3 firmanın teklif referans sunumlarıyla birlikte yönetim kurulu onayına sunulması.

 • Aylık Rutin Faaliyet Raporları ve Mali Raporlar

Site içerisinde yapılan işlerin, işlemlerin kat maliklerine ve yönetim kuruluna rapor halinde sunulması.
Sitenin gelir, gider durumlarını gösteren detaylı mali raporun yönetim kuruluna sunulması.

 • İcra Takibi

Genel kurul kararlarıyla belirlenmiş aidat son ödeme tarihini geçiren sakinlerin yasal takibe alınmasıdır.
Yönetim kurulunun kararı doğrultusunda icraya verilmesi gereken sakinlerin listelenmesi sağlanır.
Yönetim kurulunun onayı sonrası icra birimimiz tarafından dava dosyalarının hazırlanması sağlanır.
Avukatlarımızın yönetim bütçesinden hiçbir ücret talep etmeden (icra dairesine yatırılacak harç ücreti hariç) dava dosyalarını açıp, tahsilatı için takip etmesi.

 • İnsan Kaynakları Hizmeti (Personel Tedariki, Sevk idare, Bordrolama)

Apartman ve site personellerinin seçimi ve istihdam edilmesi sağlanır.

Apartman ve site bünyesinde çalıştırılacak personeller için ilgili kanallarda (İşkur, eleman.net, kariyer.net) iş ilanları yayınlanması.

Belirlenen personel listesinin yönetim kurulu onayına sunulması ve daha sonra işe alımının gerçekleştirilmesi.

Bina personelinin sicil işlemleri (işe giriş-çıkış), özlük dosyaları, SGK beyannameleri, maaş ödemeleri, fazla mesai ve yıllık izin hesaplamaları ve resmileştirilmesi

Bina personellerine konuşma, günlük kılık kıyafet ve temizlik prosedürlerini uygulatmak.

Bina personellerinin günlük iş programlarının hazırlanması ve düzenli kontrolü.

 • Saha Müfettiş Kontrolü (Denetim Kurulu Destek)

Yetkilendirdiğimiz müfettiş ile ilgili lokasyona ait saha yöneticisinin, bina görevlilerinin, bina evrakların, bina içerisinde yapılan işlerin denetlenmesini ve raporlanmasını sağlar.

Aylık bazda maksimum dört defa detaylı kontrol yapar ve üst yönetime rapor sunar.

 • Sosyal Tesisler

Sosyal tesislerin kat sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmet vermesinin sağlanması.

Site sakinlerinin sosyal tesislerden taleplerinin değerlendirilip, anketler oluşturulup bunların sonuçlarının yönetim kuruluyla paylaşılıp karara bağlanması.

Sosyal tesislerin kullanım koşullarını planlamak ve tüm sakinlere duyurarak kurallara riayet edilmesini sağlamak

Sosyal tesislerin periyodik bakımını ve düzenini sağlamak

Sosyal tesislerde görevli personelin sevk ve idaresini sağlamak

 •  Toplu Mesaj

Aidat bildirimleri için maliklere, her ayın belirli günlerinde mesaj atılması.

Apartman ve site içerisinde yapılacak tadilat, tamirat, yıkım vb. bir durumda kat maliklerine bilgilendirme mesaj atılması.

Site içerisinde aktivite ve resmi günler için bilgilendirme mesajı atılması.

 •  ARGE Hizmetleri

Apartman ve siteler için verimlilik analizlerinin yapılması.

Yaşam çözüm yazılımlarının araştırılması ve geliştirilmesi ile lokasyonda yaşayan maliklere fayda sağlanması.

Apartman/Site giderlerinin maliyet analizlerini yaparak giderlerin düşürülmesi.

Gelişen teknolojilerin ihtiyaç dahilinde apartman ve sitelere entagrasyonunun sağlanması.

 •  Halkla İlişkiler Hizmeti

Apartman ve site sakinlerinin taleplerinin ve şikâyetlerinin ilgili personel tarafından dinlenmesi, sorunları için çözüm üretilmesi veya sorunlarının giderilmesinin sağlanması.

Apartman ve site sakinlerinin memnuniyetlerinin takip edilmesi, ölçülmesi ve onlar için en iyi hizmeti sunmak adına çalışmalar yürütülmesi.